Blogg

Barnetsborg busshållsplats vid Mejlans i Helsingfors

Kanske att det är svårt att uttala Barnetsborg som det står på skylten till busshållplatsen vid barnsjukhuset Barnets Borg. Barnsjukhuset ligger i Mejlans Universitets sjukhus i Helsingfors. Området bebyggdes kraftigt direkt efter andra världskriget med bostäder. Det finns några märkliga hus i sjukhusområdet som presenteras här nedan.

20080717 roberthammar 0085 Barnetsborg busshållsplats vid Mejlans i Helsingfors

Busshållsplats Barnets Borg

20080717 roberthammar 0065 Barnetsborg busshållsplats vid Mejlans i Helsingfors

Mejlans Universitets Centralsjukhus Helsingfors Finland

20080717 roberthammar 0074 Barnetsborg busshållsplats vid Mejlans i Helsingfors

Mejlans Universitets Centralsjukhus, Barnets Borg

20080717 roberthammar 0081 Barnetsborg busshållsplats vid Mejlans i Helsingfors

Detaljbild Barnets Borg

pixel Barnetsborg busshållsplats vid Mejlans i Helsingfors

About the Author

Robert HammarRobert Hammar is a international award winning wedding photographer based in Helsinki Vantaa Finland. Wedding photography service with an studio on location world wide.View all posts by Robert Hammar →

Leave a Reply

Login