Blogg

Exponeringslogik finns det?

Det finns tre olika variablar för att kontrollera en kameras exponering. Dessa är ISO (filmkänslighet), slutartid och bländare. Summa av dessa tre inställningar måste alltid vara densamma för att behålla samma exponering från bild till bild. Det innebär om vi släpper in mer ljus med hjälp av bländaren så måste vi förkorta slutartiden för att ljusmängden ska vara detsamma till nästa bild alternativt använda lägre ISO. Att ha förståelse för hur ISO, bländare och slutartid samverkar gör fotograferandet mycket enklare.

Dock med dagens teknik så finns det tekniker som gör att man kan behålla samma ISO-inställning och slutartid även om man ändrar på bländaren. I kommande inlägg kommer jag att visa att det är fullt möjlig att använda samma slutartid och ISO men med två olika bländarinställningar. Jag har kunnat fotografera med bländare f/4 för att sedan ändrat till bländare f/32 utan att varken ändra på slutartid eller ISO. Och det är fullt möjlig med dagens teknik.

Fotot här nedan lite oskarpt eftersom Luminia gungar på en gunghäst har inget med inlägget här ovan att göra. Bilden är ett exempel på kort skärpedjup. Fotograferat med Canon 5D Mark II med 50mm f/1,4 @ f/1,4.

luminia gungstol Exponeringslogik finns det?

pixel Exponeringslogik finns det?

About the Author

Robert HammarRobert Hammar is a international award winning wedding photographer based in Helsinki Vantaa Finland. Wedding photography service with an studio on location world wide.View all posts by Robert Hammar →

Leave a Reply

Login