Warning: Declaration of mysiteDescriptionWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/fotoense/public_html/roberthammar.com/wp-content/themes/infocus-new/lib/classes/menu-walker.php on line 0

Warning: Declaration of mysiteResponsiveMenuWalker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/fotoense/public_html/roberthammar.com/wp-content/themes/infocus-new/lib/classes/menu-walker.php on line 0

Warning: Declaration of mysiteResponsiveMenuWalker::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/fotoense/public_html/roberthammar.com/wp-content/themes/infocus-new/lib/classes/menu-walker.php on line 0

Warning: Declaration of mysiteResponsiveMenuWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/fotoense/public_html/roberthammar.com/wp-content/themes/infocus-new/lib/classes/menu-walker.php on line 0

Warning: Declaration of mysiteResponsiveMenuWalker::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /home/fotoense/public_html/roberthammar.com/wp-content/themes/infocus-new/lib/classes/menu-walker.php on line 0
bländare | Robert Hammar Photography | Fotograf Stockholm Uppsala Helsingfors

Archives

All Posts Tagged Tag: ‘bländare’

Kort skärpedjup med stor bländare

För att få ett kort skärpedjup, dvs den del i bild som ska vara skarpt i djupled, så använder vi en stor bländare. Stor bländare får du genom att ställa in kamerans bländartal till ett lågt tal. Du får önskad bländare genom att använda bländarförval (Av, A) eller genom att ställa in exponeringen manuellt. Läs mer om bländare i inlägget …

Read More

Exponeringslogik finns!

I ett tidigare inlägg frågade jag om det finns exponeringslogik. Och svaret är, ja. Ändrar man något värde i exponeringen så får man lägga till eller dra ifrån på någon annan nämnare för att exponering ska vara lika. Fotograferar jag med bländare f/32 och får en slutartid på 1/8 sekund (se vänstra delen av bilden här nedan) får jag långt …

Read More

Exponeringslogik finns det?

Det finns tre olika variablar för att kontrollera en kameras exponering. Dessa är ISO (filmkänslighet), slutartid och bländare. Summa av dessa tre inställningar måste alltid vara densamma för att behålla samma exponering från bild till bild. Det innebär om vi släpper in mer ljus med hjälp av bländaren så måste vi förkorta slutartiden för att ljusmängden ska vara detsamma till …

Read More

Utveckla en mental checklista för din fotografering

Din checklista Fotokursen Ta kontroll över din kamera är laddad med en mängd olika kursavsnitt om hur du hanterar och bemästrar din kamera. Här är ett avsnitt som jag har plockat från lektion tre i fotokursen. Checklistan här nedan visar vad du kan förvänta dig att lära dig under de veckor som kursen pågår. I sista lektionen av fotokursen kommer …

Read More

Bländaren avgör skärpedjupet och objektivet styr fokusplanet

Val av bländare styr hur långt skärpedjupet ska vara. Skärpedjupet är den i bilden som upplevs skarpt. Bilder som är skarpa rakt igenom hela bilden från exempelvis kamerapositionen till all oändlighet så har man långt skärpedjup. Med ett kort skärpedjup blir bara en del av bilden skarpt. Bland annat val av bländare styr längden på skärpedjupet. En liten bländare, högt …

Related Posts with Thumbnails

Read More

Login